Powołanie Prodziekanów na kadencję 2020-2024

Informujemy, że w dniu 22 lipca 2020 r. Rektor elekt Uniwersytetu w Białymstoku prof. dr hab. Robert W. Ciborowski wręczył powołania prodziekanom Wydziału Prawa:

- dr hab. Elżbiecie Kużelewskiej, prof. UwB - prodziekan ds. nauki,
- dr. hab. Arturowi Olechno - prodziekan ds. dydaktyki,
- dr hab. Izabeli Annie Kraśnickiej - prodziekan ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju.

Nowa kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.

Fot. galeria UwB