Powołanie prof. Mariusza Popławskiego na Dziekana Wydziału Prawa UwB

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 18 lipca 2019 r., na mocy art. 144 ust. 2 i 6 pkt 1 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku stanowiącego Załącznik do Uchwały 2455 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 czerwca 2019 r., dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB został powołany na Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Fot.: Galeria UwB