Pozytywna ocena programowa na kierunku Administracja przyznana przez PKA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) uchwałą nr 282/2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Administracja prowadzonym na Uniwersytecie w Białymstoku na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę pozytywną, stwierdzając spełnianie wszystkich kryteriów oceny programowej.

Zgodnie z uchwałą Prezydium PKA następna ocena programowa na kierunku Administracja powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Serdecznie gratulujemy całej naszej społeczności akademickiej!