Pozytywna ocena programowa na kierunku Prawo przyznana przez PKA

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) uchwałą nr 41/2021 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie oceny programowej na kierunku Prawo prowadzonym na Uniwersytecie w Białymstoku na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim wydało ocenę pozytywną, stwierdzając spełnianie wszystkich kryteriów oceny programowej.

Jednocześnie I Zespół Nauk Społecznych PKA zarekomendował przyznanie uczelni Certyfikatu Doskonałości Kształcenia w kategorii „Doskonały kierunek”

Zgodnie z uchwałą Prezydium PKA następna ocena programowa na kierunku prawo powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Serdecznie gratulujemy całej naszej społeczności akademickiej!