Pracownicy WP UwB powołani przez MS do Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski oraz prof. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk zostali powołani przez Ministra Sprawiedliwości w skład Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie – na 4-letnią kadencję.
Pan Profesor został wybrany Przewodniczącym Rady Naukowej, zaś Panią Profesor wybrano w skład stałej Komisji Rady Naukowej do spraw okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego pracowników naukowych i badawczo-technicznych, której również przewodniczy.

Serdecznie gratulujemy!

Relacja z Inauguracyjnego posiedzenia Rady Naukowej IES XIV kadencji: https://www.gov.pl/web/ies/inauguracyjne-posiedzenie-rady-naukowej-instytutu-xiv-kadencji.

Skład Rady Naukowej IES: https://www.gov.pl/web/ies/rada-naukowa.