Pracownicy Wydziału Prawa nominowani w plebiscycie Osobowość Roku 2019

Informujemy, że prof. dr hab. Ewa M. Guzik Makaruk – Kierownik Zakładu Prawa Karnego Wydziału Prawa, oraz prof. dr. hab. Maciej Perkowski – Prodziekan Wydziału Prawa ds. Rozwoju, zostali nominowani w plebiscycie „Osobowość roku 2019” w kategorii „Nauka”, który w województwie podlaskim prowadzą „Kurier Poranny” i „Gazeta Współczesna” Plebiscyt ma na celu wyróżnienie osób, które w ubiegłym roku zaznaczyły swoją obecność wybitnymi dokonaniami w różnych dziedzinach.
 
Profesor Guzik-Makaruk została doceniona przez kapitułę konkursową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, uhonorowane nagrodą MSWiA. Profesor Perkowski został wyróżniony w szczególności za tytuł laureata XII edycji rankingu Innowacje w kategorii "Innowacje społeczne", za projekt NO AUTism! - kształcenie i rozwój personalny doktoranta z autyzmem.
 
Szczegółowe informacje: www.poranny.pl/p/kandydaci/