Pracownicy Wydziału Prawa powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie

Informujemy, że prof. dr hab. dr h.c. Emil Walenty Pływaczewski oraz prof. dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, decyzją Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, zostali powołani w skład Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr. hab. Jana Sehna w Krakowie na czteroletnią kadencję, która rozpocznie się 15 kwietnia 2021 r.

Serdecznie gratulujemy!