Pracownicy Wydziału Prawa UwB ekspertami Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki prawne

Informujemy, że prof. dr hab. Maciej Perkowski, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego, dr hab. Artur Olechno, Prodziekan Wydziału Prawa ds. Dydaktyki oraz dr hab. Andrzej Jackiewicz z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Systemów Politycznych Wydziału Prawa, zostali wybrani do pełnienia roli ekspertów w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w dyscyplinie nauki prawne.

Ważnym aspektem kształtowania kultury jakości jest dobór ekspertów, którzy posiadają uznany dorobek naukowy i dydaktyczny w dyscyplinach nauki: pedagogika, psychologia, nauki o polityce i administracji w zakresie administracji, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, oraz cieszą się autorytetem i zaufaniem środowiska akademickiego.

Udział środowiska akademickiego w procesie tworzenia profesjonalnych zespołów ekspertów z pewnością umocni poczucie wspólnej odpowiedzialności za jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Serdecznie gratulujemy!