Praktyki w Centrum Praktyk Sądowych

W imieniu Centrum Praktyk Sądowych Wydziału Prawa UwB zapraszamy wszystkich studentów III, IV i V roku Prawa (studia stacjonarne) do odbycia praktyk sądowych, które zaliczane są na poczet obowiązkowej praktyki studenckiej.

W ramach zajęć prowadzonych przez sędziów Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Prawa UwB, omówione zostaną wybrane zagadnienia dotyczące wewnętrznej organizacji i zasad funkcjonowania sądów, w tym czynności administracyjnych i orzeczniczych sędziów, pracowników sekretariatów oraz uczestników postępowań sądowych. Przedstawione zostaną również zasady postępowania przed sądem od wszczęcia procesu do jego zakończenia oraz wszelkie czynności z zakresu organizacji pracy i zarządzania procesem sądowym, w tym przygotowanie rozprawy, przebieg posiedzenia, etapy postępowania, postępowanie dowodowe i wyrokowanie w sprawie. Ponadto omówione zostaną stany faktyczne najczęściej prowadzonych postępowań, odpowiednio w sprawach z zakresu prawa karnego i prawa pracy.

Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość wzięcia udziału w rzeczywistych postępowaniach sądowych na sali rozpraw w Sądzie Rejonowym lub w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Przewidywane jest również przygotowanie symulacji rozprawy z prezentacją postępowania na sali rozpraw.

W semestrze letnim w roku akademickiego 2019/2020 ogłoszony został nabór do grupy cywilnej i grupy administracyjnej. Zajęcia rozpoczynają się w semestrze letnim. Każda grupa liczy od 10 do 12 osób. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, przez 10 tygodni w godzinach popołudniowych. Ilość miejsc jest ograniczona. Udział w zajęciach w ramach Centrum Praktyk Sądowych kończy się otrzymaniem zaliczenia odbycia obowiązkowych praktyk sądowych oraz certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w CPS.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV - odpowiednio z prawa cywilnego lub z prawa administracyjnego do:

- dr. Piotra Konika, na adres: p.konik@uwb.edu.pl (grupa cywilna),

- dr. Dominika Kościuka na adres: d.kosciuk@uwb.edu.pl (grupa administracyjna).

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 12 lutego 2020 roku. Informacje o wynikach naboru oraz rozkładzie zajęć zostaną dostarczone drogą mailową do dnia 14 lutego 2020 r.