Prof. Ewa M. Guzik-Makaruk nagrodzona przez MSWiA

W dniu 3 września 2019 r. wiceminister Jarosław Zieliński wręczył sześć nagród Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: trzy nagrody w zakresie działalności naukowej, dwie nagrody za całokształt dorobku oraz jedną nagrodę zespołową w zakresie działalności wdrożeniowej.

Nagrodę za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej otrzymała prof. zw. dr hab. Ewa Guzik-Makaruk (Prodziekan ds. Nauki, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii).

Nagroda ta po raz pierwszy została przyznana pracownikowi Uniwersytetu w Białymstoku. Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk jest też pierwszym prawnikiem, który otrzymał tego rodzaju wyróżnienie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji docenił całokształt działalności naukowej Pani Profesor, mowa tu m.in. o kierowaniu i udziale w projektach naukowych na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym finansowanych z NCN i NCBiR. Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk była kierownikiem m.in. w projektach pt. „Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa”, „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne” oraz wykonawcą w takich projektach jak np. „Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości organizowanej oraz terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego”, „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli”, „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego”, „Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne”.

Ponadto Pani Profesor jest członkiem Krajowej Rady Transplantacyjnej, Rady Naukowej Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie, kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego, ekspertem CEPOL – the European Agency for Law Erforcement Training, zastępcą dyrektora Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych, prezesem stowarzyszenia Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ekspertem Narodowego Centrum Nauki w panelu HS5 - Prawo, nauki o polityce, polityki publiczne, rzecznikiem Sądu Koleżeńskiego Societas Humboldtiana Polonorum, członkiem Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego i Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii. Jest także autorką lub współautorką ponad 200 publikacji z zakresu prawa karnego krajowego i międzynarodowego, kryminologii, prawa medycznego, w tym kilku monografii, redaktorem i współredaktorem kilkunastu monografii.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor i życzymy dalszych sukcesów!

 

Źródło: www.gov.pl/web/mswia/wyroznienia-dla-nauczycieli-akademickich-szkol-podleglych-mswia

Fot.: Archiwum własne; strona internetowa MSWiA.