Prof. Jarosław Matwiejuk w zespole doradczym MNiSW

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał dr. hab. Jarosława Matwiejuka, Prorektora Uniwersytetu w Białymstoku ds. Rozwoju, w skład Zespołu doradczego do spraw projektów zgłoszonych w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych", na okres od dnia 10 czerwca 2020 r. do dnia 31 maja 2021 r.,. Do zadań Zespołu doradczego należy między innymi opiniowanie wniosków oraz ocena raportów rocznych.

Serdecznie gratulujemy!