Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk przewodniczącą jednego z zespołów w KRT

Prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk na czele zespołu ds. opinii prawnych i współpracy międzynarodowej…

W dniu 10 stycznia 2019 r. prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk (Prodziekan Wydziału Prawa ds. Nauki) została wybrana na przewodnicząca zespołu ds. opinii prawnych i współpracy międzynarodowej w Krajowej Radzie Transplantacyjnej na kadencję 2018-2022.

Krajowa Rada Transplantacyjna (KRT) doradza ministrowi zdrowia i przygotowuje dla niego różnego rodzaju opinie. Jeśli na przykład szpital chce uzyskać pozwolenie na czynności transplantacyjne, jego wniosek musi najpierw ocenić rada.
Krajowa Rada Transplantacyjna opiniuje:
- wnioski podmiotów, które ubiegają się o pozwolenie ministra zdrowia na czynności transplantacyjne;
- program z zakresu pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów; działalność transplantologiczną jednostek podległych;
- projekty aktów prawnych dotyczące transplantologii.
Rada prowadzi też działalność informacyjną na temat pozyskiwania komórek, tkanek i narządów, które mogą posłużyć do ratowania życia i zdrowia.
Opracowuje także dla ministra zdrowia roczny raport z wynikami przeszczepiania komórek, tkanek i narządów.

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor!

Więcej o KRT: www.gov.pl/web/zdrowie/krajowa-rada-transplantacyjna