Profesorowie Wydziału Prawa w Radzie Naukowej czasopisma Procedury Administracyjne i Podatkowe

Mamy przyjemność poinformować, iż w skład Rady Naukowej czasopisma naukowego „Procedury Administracyjne i Podatkowe”, pośród profesorów i sędziów reprezentujący dziewięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz Naczelny Sąd Administracyjny, znaleźli się pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Prawa: dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB - Dziekan Wydziału Prawa UwB (przewodniczący), a także prof. zw dr hab. Leonard Etel oraz prof. zw. dr hab. Dariusz R. Kijowski (członkowie Rady Naukowej).

Czasopismo „Procedury Administracyjne i Podatkowe” jest jedynym na rynku wydawniczym pismem dotyczącym szeroko rozumianych i skomplikowanych zagadnień proceduralnych. Nie jest przy tym jedynie pismem naukowym. Dostarcza również specjalistycznej wiedzy w zakresie praktycznego stosowania przepisów regulujących postępowanie podatkowe, administracyjne, egzekucyjne oraz postępowanie przed sądami administracyjnymi. W czasopiśmie omawiane są także zmiany legislacyjne wprowadzane w tych procedurach oraz ich wpływ na praktykę postępowania.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią czasopisma, które jest dostępne w czytelni Wydziału Prawa. Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej czasopisma: www.taxpress.pl/czasopisma/procedury-administracyjne-i-podatkowe

 

Wszelkich informacji nt. możliwości publikowania w „Procedurach” udziela redaktor naczelny – dr Krzysztof Teszner (k.teszner@uwb.edu.pl).