Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów uniwersytetów polskich umożliwiający odbywanie studiów semestralnych lub rocznych na wybranej przez studenta uczelni. Program oparty jest na zasadach wypracowanych w Programie Erasmus. Regulamin programu opracowała na zlecenie KRUP grupa prorektorów, wchodząca w skład Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

Informacje dotyczące uczelni biorących udział w programie, wymagań i procedury kwalifikacji, procedury aplikacji, programu studiów oraz zaliczeń realizowanych przedmiotów znajdują się na oficjalnej stronie programu MOST pod adresem:  www.uwb.edu.pl/most.