Projekt "Fair School" - przygotowanie narzędzi internetowych do budowania potencjału nauczycieli i uczniów w zakresie akceptacji różnorodności

W tym tygodniu partnerzy Projektu "Fair School" podejmują kolejne działania mające na celu przygotowanie narzędzi internetowych do budowania potencjału nauczycieli i uczniów w zakresie akceptacji różnorodności.
 
Projekt Fair School ma na celu rozwiązanie problemu integracji dzieci w systemach edukacji kraju przyjmującego. Jego idea jest kluczowym elementem szerszej społeczno-ekonomicznej integracji populacji migrantów. Bieżące działania projektowe obejmują teraz przede wszystkim szkolenia online i związane z nimi materiały, których celem jest budowanie potencjału szkoleniowo- coachingowego nauczycieli. Celem materiałów jest wyposażenie nauczycieli w kompetencje niezbędne do radzenia sobie z wyzwaniami związanymi z różnorodnością oraz w podstawowe kompetencje w zakresie promowania inkluzywności i tolerancji w środowisku szkolnym. Charakter treści nauczania jest zgodny ze wskazaniami Komisji Europejskiej zawartymi w raporcie "Wspieranie rozwoju kompetencji nauczycieli w celu poprawy wyników nauczania", zob. https://education.ec.europa.eu/.
 
Poza tym celem naszych działań jest osiągnięcie tzw. "dopasowania kulturowego" między nauczycielami i uczniami oraz wyposażenie nauczycieli w kompetencje niezbędne do pracy w zróżnicowanym kulturowo środowisku.
 
Projekt jest finansowany z Programu Erasmus+ : „Wspieranie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska dla uczniów szkół średnich w szkołach międzykulturowych za pomocą nowej metody pedagogicznej opartej na praktykach restoratywnych i uczeniu się społecznie i emocjonalnie” - „Fostering inclusive and faire environment for secondary students at intercultrural school settings through a novel pedagogical methods based on restorative practices and social emotional learning” pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.
 
Więcej informacji o projekcie fair School: http://www.fair-school.org/.
 
Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu: Fair School Erasmus+ project card