Projekt Fair School

Projekt Fair School, w którym uczestniczy Wydział Prawa, ma na celu wspieranie integracji dzieci migrantów oraz rozwiązywanie problemów związanych z ich akceptacją. Jako partnerzy projektu czynnie uczestniczymy w budowaniu narzędzi do pracy z młodzieżą i wspieramy środowisko nauczycieli, rodziców i uczniów.
W tym tygodniu partnerzy projektu Fair Scholl angażują się w opracowywanie kluczowych wniosków z ostatnich szkoleń realizowanych w instytucjach partnerskich oraz pracują nad udostępnieniem materiałów szkoleniowych na platformie YouTube.

Projekt jest finansowany z Programu Erasmus+ : „Wspieranie integracyjnego i sprawiedliwego środowiska dla uczniów szkół średnich w szkołach międzykulturowych za pomocą nowej metody pedagogicznej opartej na praktykach restoratywnych i uczeniu się społecznie i emocjonalnie” - „Fostering inclusive and faire environment for secondary students at intercultrural school settings through a novel pedagogical methods based on restorative practices and social emotional learning”

Więcej informacji o projekcie fair School: Fair School

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu: Fair School Erasmus+ project card

#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion