Przedłużenie ograniczenia działalności uczelni do 24 maja 2020 r.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz komunikatu Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 kwietnia 2020 r. informujemy, że zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym zostają przedłużone do 24 maja 2020 r. Prowadzenie badań naukowych powinno odbywać się bez zmian, w warunkach bezpiecznych, uwzględniających bieżący stan zagrożenia dla zdrowia pracowników. Przedłużeniu ulega również terminu ograniczenia pracy na terenie uczelni.

Źródło: www.gov.pl/web/nauka/przedluzenie-ograniczenia-dzialalnosci-uczelni-do-24-maja