Przedłużono możliwość kandydowania do Rady Samorządu Studenckiego

Data wydarzenia 18-10-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Przedłużono możliwość kandydowania do Rady Samorządu Studenckiego. Zgłoszenia można wysyłać do 18.10.2021 r. do północy.
Wybory odbędą się 22-23.10.2021 r. za pośrednictwem platformy USOS. Szczegółowe informacje pod linkiem.

Zgłoszenie należy wysłać na adres: uskw@uwb.edu.pl. W tytule maila proszę zawrzeć informację o wydziale, na którym kandydat/ka ubiega się o wakat.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
- oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce* (jeśli kandydat/ka studiuje na więcej niż jednym wydziale, może ubiegać się o miejsce w Radzie Samorządu Studenckiego wyłącznie na jednym z nich),
- własnoręczny podpis pod zgłoszeniem.

Jeśli kandydata/kę zgłasza osoba inna niż on/a sam/a, wówczas zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu zgłaszającego/j oraz jego/jej podpis,
- imię i nazwisko, rok studiów oraz numer albumu kandydata/ki,
- oświadczenie kandydata/ki o wykonywaniu biernego prawa wyborczego tylko w jednej jednostce,
- zgodę kandydata/ki potwierdzoną jego/jej podpisem.

Przykład zgłoszenia widoczny w galerii.

Zakres działania Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego jest bardzo szeroki! Czym zajmują się członkowie?

  • Reprezentują przed Władzami Wydziału Prawa UwB interesy studentów oraz bronią ich praw. Reagują na bieżące problemy studentów.
  • Przedstawiają Kolegium Dziekańskiemu stanowisko w sprawach dotyczących studentów. Utrzymują stały dialog z Władzami Wydziału.
  • Mają prawo opiniowania harmonogramów sesji egzaminacyjnych.
  • Mogą opiniować nowe zmiany regulaminowe oraz programy kształcenia. To dbanie o poprawę jakości kształcenia na Wydziale Prawa UwB.
  • Wyrażają opinię w sprawie powołania opiekuna roku.
  • Organizują wydarzenia kulturalne, integracyjne oraz naukowe. Członkowie Rady zajmują się między innymi organizowaniem wydarzeń np. szkoleń, integracji, wyjazdów, otrzęsin oraz dni wydziałowych.
  • Proponują nowe inicjatywy i je realizują.

Członkostwo w Radzie Samorządu Studenckiego to możliwość szlifowania umiejętności zabierania głosu w sprawach istotnych i ważnych.

Realizując plany i projekty nauczysz się pracować z wieloma osobami i współpracować w grupie pomimo różnicy zdań.
Obszary działalności Rady Samorządu Studenckiego to szansa rozwinięcia własnych kompetencji i pasji. Możesz zająć się tym, na co masz swój pomysł: wydarzenia kulturalne, sport, social media, dydaktyka, pozyskiwanie sponsorów, organizacja eventów i wiele więcej.

Bierz czynny udział w życiu Wydziału Prawa UwB, kandyduj!