Przedstawiciele Białostockiej Szkoły Kryminologii wzięli udział w konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii

Przedstawiciele Katedry Prawa Karnego i Kryminologii oraz Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych po raz kolejny wzięli udział w konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (ASC - American Society of Criminology). Była to jedyna grupa naukowców z Polski.

 

W ramach uczestnictwa w konferencji zostały zorganizowane dwie sesje obrad.

 

Pierwszej sesji pt. "Criminology School in Bialystok (Poland) - New Ways of Research Development" przewodniczył prof. Emil W. Pływaczewski. W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

- "Human Health as a Part of Undertaken Actions of Bialystok School of Criminology", prof. Emil W. Pływaczewski, prof. Ewa M. Guzik-Makaruk;

- "International Aspect of Bialystok Criminology", prof. Obi N. Ebbe (University of Tennessee at Chattanooga);

- “Development of Japanese-Polish Connection on Criminology”, prof.

Minoru Yokoyama, Kokugakuin University;

- "Criminality in Urban and Rural Areas in Poland", dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz.

Dyskutantem w tej sesji była prof. Maria Maki Haberfeld (John Jay College of Criminal Justice).

 

Haramonogram:

https://convention2.allacademic.com/one/asc/asc18/index.php?program_focus=view_session&selected_session_id=1402793&cmd=online_program_direct_link&sub_action=online_program

 

Drugiej sesji przewodniczyła dr Magdalena Perkowska, zaś dyskutantem była dr Diana Dolliver (The University of Alabama). Tytuł tej sesji to "Bialystok School of Criminology from the Point of View of the Young Researchers". Wygłoszone referaty:

- "Research on Criminality of Foreigners and Parental Child Abduction Held by the Bialystok School of Criminology", autorstwa dr Magdaleny Perkowskiej i dr Diany Dajnowicz-Piesieckiej,

- "Diverse Research Areas of the BSC Criminologists", autorstwa dr Emilii M. Truskolaskiej, mgr Marty Dzieniszewskiej, mgr Magdy Olesiuk-Okomskiej,

- "Prenatal Damages - Chosen Legal Aspects", autorstwa mgr Pauliny Pawluczuk oraz mgr Eweliny Wojewody,

- "International Self-Report Delinquency Study (ISRD-3) in the Research Areas of Bialystok School of Criminology", autorstwa mgr Marty Dąbrowskiej i mgr. Piotra Mroczko.

 

Harmonogram:

https://convention2.allacademic.com/one/asc/asc18/index.php?program_focus=view_session&selected_session_id=1402952&cmd=online_program_direct_link&sub_action=online_program

 

Prof. Emil W. Pływaczewski był także jednym z komentatorów podczas spotkania pt. "Authors Meet Critics: Refugees and Migrants in Law and Policy, Challenges and Opportunities for Global Civic Education". Dr Magdalena Perkowska wygłosiła także referat pt. "The Question of Crimmigration in Polish Immigration and Criminal Law" podczas sesji "Crimmigration: Immigration, Crime and the Legal System".

 

W konferencji dywizji ASC pt. "Biopsychosocial Criminology" zorganizowanej w ramach obrad ASC udział wzięła także lic. Aleksandra Lewandowska.

 

W ramach wyjazdu zagranicznego prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk oraz dr Emilia Truskolaska przeprowadziły także wykłady w John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku.

Przedstawiciele Katedry Prawa Karnego i Kryminologii oraz Międzynarodowego Centrum Badań i Ekspertyz Kryminologicznych po raz kolejny wzięli udział w konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii (ASC - American Society of Criminology). Była to jedyna grupa naukowców z Polski.

 

W ramach uczestnictwa w konferencji zostały zorganizowane dwie sesje obrad.

 

Pierwszej sesji pt. "Criminology School in Bialystok (Poland) - New Ways of Research Development" przewodniczył prof. Emil W. Pływaczewski. W trakcie obrad wygłoszono następujące referaty:

- "Human Health as a Part of Undertaken Actions of Bialystok School of Criminology", prof. Emil W. Pływaczewski, prof. Ewa M. Guzik-Makaruk;

- "International Aspect of Bialystok Criminology", prof. Obi N. Ebbe (University of Tennessee at Chattanooga);

- “Development of Japanese-Polish Connection on Criminology”, prof.

Minoru Yokoyama, Kokugakuin University;

- "Criminality in Urban and Rural Areas in Poland", dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz.

Dyskutantem w tej sesji była prof. Maria Maki Haberfeld (John Jay College of Criminal Justice).

 

Haramonogram:

https://convention2.allacademic.com/one/asc/asc18/index.php?program_focus=view_session&selected_session_id=1402793&cmd=online_program_direct_link&sub_action=online_program

 

Drugiej sesji przewodniczyła dr Magdalena Perkowska, zaś dyskutantem była dr Diana Dolliver (The University of Alabama). Tytuł tej sesji to "Bialystok School of Criminology from the Point of View of the Young Researchers". Wygłoszone referaty:

- "Research on Criminality of Foreigners and Parental Child Abduction Held by the Bialystok School of Criminology", autorstwa dr Magdaleny Perkowskiej i dr Diany Dajnowicz-Piesieckiej,

- "Diverse Research Areas of the BSC Criminologists", autorstwa dr Emilii M. Truskolaskiej, mgr Marty Dzieniszewskiej, mgr Magdy Olesiuk-Okomskiej,

- "Prenatal Damages - Chosen Legal Aspects", autorstwa mgr Pauliny Pawluczuk oraz mgr Eweliny Wojewody,

- "International Self-Report Delinquency Study (ISRD-3) in the Research Areas of Bialystok School of Criminology", autorstwa mgr Marty Dąbrowskiej i mgr. Piotra Mroczko.

 

Harmonogram:

https://convention2.allacademic.com/one/asc/asc18/index.php?program_focus=view_session&selected_session_id=1402952&cmd=online_program_direct_link&sub_action=online_program

 

Prof. Emil W. Pływaczewski był także jednym z komentatorów podczas spotkania pt. "Authors Meet Critics: Refugees and Migrants in Law and Policy, Challenges and Opportunities for Global Civic Education". Dr Magdalena Perkowska wygłosiła także referat pt. "The Question of Crimmigration in Polish Immigration and Criminal Law" podczas sesji "Crimmigration: Immigration, Crime and the Legal System".

 

W konferencji dywizji ASC pt. "Biopsychosocial Criminology" zorganizowanej w ramach obrad ASC udział wzięła także lic. Aleksandra Lewandowska.

 

W ramach wyjazdu zagranicznego prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk oraz dr Emilia Truskolaska przeprowadziły także wykłady w John Jay College of Criminal Justice w Nowym Jorku.