Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Andrzeja Marka Kisiela

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. o godz. 9:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Andrzeja Marka Kisiela pt. „Instytucja tzw. małego świadka koronnego w polskim prawie karnym”.

Promotor:

dr hab. Andrzej Sakowicz, prof. UwB

 

Recenzenci:
prof. dr hab. Robert Zawłocki
dr hab. Marek Kulik, prof. UMCS

 

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 16 kwietnia 2019 r.