Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Anny Marii Fiedorowicz

Data wydarzenia 07-07-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 7 lipca 2020 r. o godz. 10:00  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr Anny Marii Fiedorowicz pt. „Rozrządzenie przedsiębiorstwem w formie zapisu windykacyjnego”.

Promotor:

prof. dr hab. Teresa Mróz

Recenzenci: 
dr hab. Sławomir Kursa, prof. SWPS
dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard.

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 4 czerwca 2020 r.