Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Dominika Sebastiana Czeszkiewicza

Data wydarzenia 07-11-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. o godz. 12:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dominika Sebastiana Czeszkiewicza pt. „Immunitety międzynarodowe przed polskimi sądami karnymi”.

Promotor:

prof. dr hab. Maciej Perkowski

Recenzenci:
dr hab. Jacek A. Barcik, prof. UŚ
dr hab. Agnieszka A. Grzelak, prof. ALK

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 22 października 2019 r.