Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Sulimy

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 29 września 2020 r. o godz. 12:00  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr Katarzyny Sulimy pt. „Transgraniczna przestępczość karuzelowa – aspekty kryminologiczne, kryminalistyczne i prawne”.

Promotor:

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Recenzenci: 
dr hab. Jerzy Duży, prof. UMK
dr hab. Wiesław Jasiński, prof. WSPol

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard.

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 10 lipiec 2020 r.