Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Liubou Krasnitskaya

Data wydarzenia 05-03-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 10:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Liubou Krasnitskaya pt. „Higher legal education in Belarus and Poland through the prism of the human right to education” („Wyższe studia prawnicze na Białorusi i w Polsce przez pryzmat prawa człowieka do nauki”)”.

Promotor:

dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB

Recenzenci: 
prof. dr hab. Małgorzata Król
dr hab. Elżbieta Karska, UKSW

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 7 lutego 2020 r.