Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Magdaleny Bieluk

Data wydarzenia 13-09-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 13 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Bieluk pt. „Cywilnoprawna odpowiedzialność profesjonalnego pełnomocnika za błąd”.

Promotor:

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

Recenzenci:
dr hab. Dorota J. Łobos-Kotowska, prof. UŚ
dr hab. Maciej Rzewuski, prof. UWM

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 15 sierpnia 2019 r.