Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Mariusza Charkiewicza

Data wydarzenia 05-11-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 5 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mariusza Charkiewicza pt. „Pełnomocnik na gruncie przepisów prawa podatkowego - istota, pozycja prawna i zakres odpowiedzialności”.

Promotor:

dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB

Promotor pomocniczy:
dr Piotr Pietrasz

Recenzenci:
prof. dr hab. Jolanta D. Gliniecka
prof. dr hab. Jadwiga A. Glumińska-Pawlic

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 22 października 2019 r.