Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Czemiel

Data wydarzenia 27-10-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2020 r. o godz. 13:00  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr Pauliny Czemiel pt. „Wydawanie wiążących poleceń w spółkach kapitałowych działających w ramach koncernu w Polsce”.

Promotor:

prof. dr hab. Agnieszka B. Malarewicz-Jakubów

Promotor pomocniczy:
dr Renata Tanajewska

Recenzenci: 
dr hab. Piotr J. Pinior, prof. UŚ
dr hab. Adrian Niewęgłowski, UMCS

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard.

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 25 wrzesień 2020 r.