Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Korycińskiej-Rządcy

Data wydarzenia 08-07-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 8 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Korycińskiej-Rządcy pt. „Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję”.

Promotor:

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Skoczny
dr hab. Grzegorz Materna, prof. INP PAN

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 17 czerwca 2019 r.