Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Pauliny Pawluczuk-Bućko

Data wydarzenia 17-06-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 17 czerwca 2019 r. o godz. 9:30 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pauliny Pawluczuk-Bućko pt. „Przestępstwa z art. 301 kk. w ujęciu prawnokarnym i kryminologicznym”.

Promotor:

prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

Recenzenci:

prof. zw. dr hab. Wiesław Pływaczewski

dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr

 

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 24 maja 2019 r.