Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Sylwestra Szczepana Golca

Data wydarzenia 20-12-2018
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z § 7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1586) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali nr 314 w budynku Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Sylwestra Szczepana Golca pt. „Zasada proporcjonalności jako podstawa rozstrzygnięcia sądu administracyjnego w sprawie podatkowej”.

Promotor:
dr hab. Mariusz Popławski, prof. UwB
Promotor pomocniczy:
dr Grzegorz Liszewski
Recenzenci:
dr hab. Artur J. Mudrecki, prof. AGH
dr hab. Bogumił Pahl, UWM

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 07 grudnia 2018 r.