Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Szymona Bondaruka

Data wydarzenia 30-11-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora uprzejmie informujemy, że w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 13:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr. Szymona Bondaruka pt „Adekwatność roszczeń odszkodowawczych w sprawach o niechciane urodzenie na gruncie polskiego systemu prawnego z uwzględnieniem kontekstu prawnoporównawczego”

Promotor:
Prof. dr hab. Agnieszka B. Malarewicz-Jakubów

Recenzenci:
Prof. dr hab. Mariusz Załucki
Dr hab. Piotr Horosz, prof. UEK
Dr hab. Piotr Stec, prof. UO

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej: www.prawo.uwb.edu.pl.

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard po wejściu na link:
https://eu.bbcollab.com/guest/b3fbd83717a84e1b970e67661b0a5716.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w formie zdalnej zgodnie z Zarządzeniem nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku.

Białystok, dnia 21 października 2021 r.