Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. Włodzimierza Jana Musiała

Data wydarzenia 21-11-2019
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1383) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 10:30 w sali 314 Wydziału Prawa w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 1, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Włodzimierza Jana Musiała pt. „Bilateralna współpraca transgraniczna Białegostoku i Grodna. Wybrane aspekty prawne”.

Promotor:

prof. dr hab. Maciej Perkowski

Promotor pomocniczy:
dr Artur Olechno

Recenzenci:
dr hab. Tadeusz Gadkowski, prof. UAM
dr hab. Karol Karski, prof. UW

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 22 października 2019 r.