Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego

Data wydarzenia 20-11-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 20.XI.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr. Dariusza Mariana Zalewskiego pt. „Sprzeciw w kontroli podatkowej jako instrument ochrony praw kontrolowanych”

Promotor:
Prof. dr hab. Mariusz Popławski

Promotor pomocniczy:
Dr Krzysztof Teszner

Recenzenci:
Dr hab. Edvardas Juchnevičius, prof. UG
Dr hab. Anna Zalcewicz, prof. PW

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard.

 

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 16 października 2020 r.