Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka

Data wydarzenia 02-12-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uprzejmie informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 r. o godz. 9:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr. Mateusza Krzysztofa Maciejczuka pt. „Trybunał Konstytucyjny jako szczególny organ władzy sądowniczej w latach 1985-2015”

Promotor:
dr hab. Stanisław Bożyk, prof. UwB

Promotor pomocniczy: 
dr hab. Lech Andrzej Jamróz

Recenzenci:
dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, prof. UWM
dr hab. Grzegorz J. Kuca, prof. UJ

 

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem platformy Blackboard.

Rozprawa została wyłożona do wglądu w Bibliotece Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

Streszczenie rozprawy, łącznie z recenzjami, zostało zamieszczone na stronie internetowej www.prawo.uwb.edu.pl

Białystok, dnia 30 października 2020 r.