Publikacja artykułu Jakuba Farhana w czasopiśmie Acta Asiatica Varsoviensia

Artykuł dotyczący tzw. Wieku Upokorzeń w Chinach

Z dumą informujemy, iż w najnowszym wydaniu Acta Asiatica Varsoviensia (czasopismo punktowane z ministerialnej listy B) opublikowany został artykuł Jakuba Farhana - członka Koła Naukowego Innowacja, dotyczący tzw. Wieku Upokorzeń w Chinach, jakim to mianem określany jest okres interwencji Państw Zachodu, oraz wpływ tych wydarzeń na współczesne relacje Chin i Japonii.

Serdecznie gratulujemy publikacji i zachęcamy do lektury artykułu.