Ranking Wydziałów Prawa oraz Studenckich Poradni Prawnych Dziennika Rzeczpospolita

W dniu 26 czerwca 2020 r. opublikowany został Ranking Wydziałów Prawa 2020 Dziennika Rzeczpospolita. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że w tym roku podnieśliśmy swoją pozycję z 10 miejsca na 7 miejsce w rankingu ogólnym. W kategorii „Współpraca z zagranicą” znajdujemy się na 7 miejscu, w porównaniu do 14 miejsca z 2019 r. W kategorii „Jakość kształcenia” zajęliśmy 13 miejsce, czyli o pozycję wyżej w stosunku do roku ubiegłego. Z kolei w kategorii „Potencjał naukowy” zajęliśmy 4 miejsce, w stosunku do 7 miejsca z 2019 r.

W rankingu pojawiły się również dwie nowe kategorie: „Absolwenci, którzy przystąpili do aplikacji w 2019 r.” – zajęliśmy 12 miejsce, „Liczba kandydatów na jedno miejsce” – zajęliśmy również 12 miejsce.

W Rankingu Studenckich Poradni Prawnych 2020 Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa UwB znalazła się w pierwszej trójce, zajmując 3 miejsce.

Pełne informacje na temat Rankingu Wydziałów Prawa 2020 Dziennika Rzeczpospolita znajdują się pod adresem: www.rp.pl/Rankingi/Ranking-Wydzialow-Prawa-2020, z kolei informacje na temat Rankingu Studenckich Poradni Prawnych pod adresem: www.rp.pl/Rankingi/-Ranking-Wydzialow-Prawa-2020-studenckie-poradnie-prawne