Rekrutacja do programu wymiany bilateralnej NAWA

Trwa nabór do programu wymiany bilateralnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na rok akademicki 2020/2021. W programie mogą wziąć udział studenci I oraz II stopnia, doktoranci, a także pracownicy naukowi. Podczas wymiany możliwa jest realizacja części studiów, staż naukowy/badawczy, udział w letniej szkole językowej, pozyskanie materiałów do pracy badawczej, prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz inne czynności w sferze aktywności akademickiej i naukowej.

Nabór do programu trwa do 20 grudnia 2019 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uwb.edu.pl/narodowa-agencja-wymiany-akademickiej-nawa

Wszelkich pytania dotyczące programów NAWA udziela Pan Maksymilian Fiedoruk w Dziale Współpracy Międzynarodowej (m.fiedoruk@uwb.edu.pl, tel. 85 745 70 19).