Rekrutacja do programu wymiany bilateralnej NAWA

Trwa nabór do programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Celem programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca. 

Nabór prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na stronie www.programs.nawa.gov.pl/login, do 18 grudnia 2020 r. do godz.15:00 (chyba że w przypadku wnioskowania do danego kraju w regulaminie wskazano inną datę). Wzór formularza wniosku znajdujący się w zakładce „Dokumenty do pobrania” ma jedynie charakter poglądowy.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.uwb.edu.pl/narodowa-agencja-wymiany-akademickiej-nawa