Rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+

W dniach 13 maja -13 czerwca 2019 r. odbędzie się rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz w celach szkoleniowych na rok akademicki 2019/2020.

Szczegółowe informacje i dokumenty są dostępne na stronie: www.uwb.edu.pl/wyjazdy-pracownikow