Relacja z 2nd International PhD Students’ Conference

Dnia 3 kwietnia 2019 r. na Wydziale Prawa UwB miała miejsce 2nd International PhD Students’ Conference on Economic Law zorganizowana przez Katedrę Prawa Gospodarczego Publicznego (komitet organizacyjny: dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB oraz dr Maciej Etel).

Prelegenci zagraniczni wystąpili z tematami: „Legal Means of Attracting Investments for Post – Soviet countries” (dr Arsen A. Tavadyan, Państwowy Uniwersytet w Erywaniu, Armenia), a także “Serbian inspection supervision system” (dr Vuk Cucić, Uniwersytet w Belgradzie, Serbia). Reprezentując naszą uczelnię, dr Renata Tanajewska omówiła temat „Management and supervision of a subsidiary company in the case of capital companies in Poland”.

W panelu studencko-doktoranckim zaprezentowano materie dotyczące: “Control of awards in international commercial arbitration” (mgr Maria Cudowska, UwB), „Control of a limited company by its partners” (mgr Bartosz Borowik, UwB) oraz “Effect of paradigm shift from nation-state to globalization in the filed of economic law” (Alparslan Kiliḉ, Uniwersytet Ondokuz Mayıs, Turcja). W wydarzeniu wzięli udział: studenci, doktoranci, a także pracownicy Uniwersytetu w Białymstoku.

Konferencja była okazją do zaprezentowania swoich przemyśleń, wymiany doświadczeń, a także spotkania osób zainteresowanych tematyką prawa gospodarczego!