Relacja z VIII finału Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

W dniu 12 czerwca 2021 r. odbył się etap centralny VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, organizowanej przez COPTIOSH - Centrum Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno - Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno - Historycznych w Białymstoku. Laureatom i finalistom etapu centralnego Olimpiady przysługuje ocena celująca na zakończenie danego roku szkolnego (w którym brali udział w Olimpiadzie) z przedmiotu wiedza o społeczeństwie (lub innego, pokrywającego się z tematyką olimpiady, np.: edukacja prawna, historia). Ponadto niektóre uczelnie (wykaz na stronie organizatora) podjęły decyzje o przyznaniu laureatom i finalistom etapu centralnego „indeksów”, zwalniających z postępowania rekrutacyjnego. W przypadku Uniwersytetu w Białymstoku laureaci i finaliści etapu centralnego zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo i prawo, filologia polska, kryminologia, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika specjalna, praca socjalna, prawo, prawo i podatki w biznesie, stosunki międzynarodowe, socjologia, studia wschodnie.

Wydział Prawa UwB od lat jest współorganizatorem tejże Olimpiady, a w tym roku Dziekan Wydziału Prawa – prof. dr hab. Mariusz Popławski udzielił patronatu honorowego.

Laureatom i finalistom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z relacją wideo z etapu centralnego.