Rozstrzygnięcie konkursów OPUS 19 i PRELUDIUM 19 Narodowego Centrum Nauki

Mgr Maciej Oksztulski, doktorant w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego Wydziału Prawa UwB otrzymał grant NCN na projekt „Uprawnieni teoretycznie? Status prawny osób ze spektrum autyzmu na rynku pracy (w ujęciu krajowym, międzynarodowym i porównawczym”. Projekt zdobył dofinansowanie w wysokości 74 532 zł.

Więcej informacji o wynikach konkursów NCN znajduje się na stronie: www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2020-11-20-wyniki-konkursow-opus-19-preludium-19