Ruszyła rekrutacja do Szkół Doktorskich

W związku z reformą szkolnictwa wyższego wprowadzającą przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, od nowego roku akademickiego 2019/2020 studia doktoranckie zostają przekształcone w nową instytucję - szkoły doktorskie. Do aplikowania zapraszamy osoby zainteresowanie prowadzeniem badań naukowych oraz uzyskaniem kwalifikacji III stopnia (tytułu doktora).