"Secondary School in the 21st Century - Schools 21"

W ramach realizacji projektu „Fair School” powstała na Linkedinie grupa: "Secondary School in the 21st Century - Schools 21" https://www.linkedin.com/groups/14090473/

Projekt Fair School ma na celu rozwiązanie problemu integracji dzieci migrantów i odniesienia sukcesu w systemach edukacji kraju przyjmującego.  Jest kluczowym elementem szerszej społeczno-ekonomicznej integracji populacji migrantów.

Projekt jest finansowany przez program ERASMUS+ pod numerem referencyjnym 2020-1-ES01-KA201-083026.

Podobnie jak wszystkie inne platformy, na których projekt "Fair School" jest widoczny, profil Linkedin projektu został stworzony z myślą o profesjonalnym obszarze formalnej edukacji i szkoleń, np. nauczycielach i pracownikach szkół na całym świecie, ale także o administracji publicznej, przedsiębiorcach oraz organizacjach społeczeństwa obywatelskiego.

LinkedIn dla szkół to sprawdzony i skuteczny kanał medialny, który umożliwia nawiązywanie trwałych i efektywnych kontaktów ze społecznościami szkolnymi na poziomie lokalnym i regionalnym, a w pewnym stopniu także na poziomie krajowym i ogólnoeuropejskim. LinkedIn jest uznawany za "profesjonalną" platformę mediów społecznościowych i jest dobrze znany jako skuteczny akcelerator zaangażowania i możliwości nawiązywania kontaktów. Projekt Fair School będzie dążył do zacieśniania kontaktów między szkołami i pracownikami , instytucjami publicznymi (w tym związanymi ze szkolną służbą zdrowia i opieką społeczną), rodzicami i firmami związanymi ze szkołą. Platforma projektu na portalu Linkedin ma zapewnić otwarte forum do dyskusji i rozmów ze społecznościami szkolnymi poprzez upowszechnianie rezultatów projektu.

Więcej informacji o projekcie fair School:
Fair School

Odwiedź platformę rozpowszechniania projektu:
Fair School Erasmus+ project card

#fairschoolproject #erasmusplus #education #inclusion