Seminaria prawne dla biznesu - spotkanie inauguracyjne

Data wydarzenia 01-10-2020
Kategoria wydarzenia Seminarium

Otaczająca nas, dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, wymusza na przedsiębiorcach dostosowanie się do nowych warunków funkcjonowania. Zwłaszcza w dobie pandemii zmiany w obowiązujących przepisach prawnych sprawiają, że przedsiębiorcy borykają się z szeregiem problemów związanych z implementacją zmieniającego się prawa. Poza tym polski ustawodawca wprowadza szereg innych nowych rozwiązań, z którymi mierzą się przedsiębiorcy.

„Seminaria prawne dla biznesu” to inicjatywa środowiska naukowego Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku skierowana do polskich przedsiębiorców. Do udziału w seminariach zapraszamy nie tylko przedsiębiorców z naszego regionu.

Istotą planowanego przedsięwzięcia jest stałe definiowanie najbardziej istotnych i skomplikowanych problemów prawnych, z którymi określona branża lub grupa przedsiębiorców mierzy się i ma poważne kłopoty. Sprawy te będą poddawane analizie przez ekspertów z Wydziału Prawa, którzy następnie podczas seminariów będą przedstawiać wyniki swoich badań i ekspertyz. Jesteśmy głęboko przekonani, że badania naukowe prowadzone przez pracowników Wydziału Prawa będą miały wpływ na otoczenie biznesu i ułatwią funkcjonowanie przedsiębiorcom w zakresie wielu dziedzin prawa. Dyskusja podczas seminariów będzie uzupełninia udziałem praktyków z różnych dziedzin. Elementem niezbędnym i niezwykle istotnym będzie aktywny udział przedsiębiorców w poszczególnych spotkaniach.

Efektem seminariów będzie wypracowanie wspólnych stanowisk poświęconych danemu zagadnieniu, które następnie będą upowszechniane wśród uczestników spotkań.

Seminaria dla biznesu będą miały wymiar cykliczny - raz na kwartał. Idea seminariów jest ukierunkowana na długofalową i wielowątkową współpracę w pełni odpowiadającą potrzebom przedsiębiorców. Wydział Prawa będzie także wydawał w cyklu półrocznym lub rocznym publikację pt. „Seminaria prawne dla biznesu", zawierającą wyniki opracowane podczas poszczególnych seminariów.

Cykl naszych spotkań zainaugurujemy na Wydziale Prawa już 1 października 2020 r. o godz. 10:00. Zachęcamy do dołączenia do wydarzenia na Facebooku i do zapoznania się z programem wydarzenia.