Seminaria Prawne dla Biznesu w najnowszym numerze Podlaskiego Managera

Zachęcamy do zapoznania się z inicjatywą Seminariów Prawnych dla Biznesu, opisaną na 2 str. w najnowszym numerze dwumiesięcznika „Podlaski Manager”, wydawanego przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Białymstoku. 

Numer luty/marzec 2021 dostępny jest na stronie www.iph.bialystok.pl/wp-content/uploads/2021/02/podlaskimanager_lutymarzec.pdf