Solidarni z Ukrainą

Trwa wojna na Ukrainie. Przed godz. 4.00 czasu polskiego prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w orędziu rozpoczęcie operacji wojskowej we wschodniej części Ukrainy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wprowadził stan wojenny.

Jako przedstawiciel społeczności Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wyrażam stanowczy sprzeciw wobec naruszania niepodległości i suwerenności Ukrainy. Jestem przekonany, że czynię to nie tylko w imieniu własnym, ale także wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Wydziału Prawa. Potępiamy niezgodną z prawem agresję Rosji, jej działania prowadzone przeciwko naszym sąsiadom naruszające zasady międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Musimy być solidarni popierając niezależność, a także godność i wynikające z niej prawa wolnych obywateli Ukrainy. Musimy być też otwarci na wszelką formę pomocy -  stwierdza prof. dr hab. Mariusz Popławski, dziekan Wydziału Prawa.

Nie ma żadnego wytłumaczenia dla agresji Rosji wobec Ukrainy. Ten niedopuszczalny akt zasługuje na sprzeciw i potępienie. Atak na suwerenne państwo w imię niezrozumiałej decyzji przedstawicieli autorytarnego państwa -jest to bezprecedensowe naruszenie wszelkich norm prawa międzynarodowego. Trzymaj się Ukraino, bądź dzielna i broń się skutecznie! - dodaje w imieniu studentów Dominika Litwińczuk, przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa.

Jako Wydział Prawa UwB, studenci i pracownicy nie zgadzamy się ze zbrojnym atakiem i potępiamy działania Rosji.