Spotkanie organizacyjne dla zagranicznych studentów

14 października 2021 r. odbyło się spotkanie organizacyjne dla zagranicznych studentów, którzy w tym roku akademickim są studentami Wydziału Prawa UwB.

To najliczniejsza dotychczas grupa ponad 40 osób z uniwersytetów partnerskich w Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Turcji, Serbii, Rosji.

Koordynatorem programu Erasmus i innych programów wymiany na Wydziale Prawa jest obecnie Pani mgr Kamila Bezubik.