Sprawozdanie z Międzynarodowych Konferencji Doktoranckich dot. Prawa Konkurencji

9th and 10th International Phd Students’ Conference on Competition Law

9th and 10th International Phd Students’ Conference on Competition Law

W dniu 1 lipca 2021 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się 9. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dot. Prawa Konkurencji. Tematem przewodnim konferencji było wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE w zakresie modeli instytucjonalnych oraz kompetencji do karania.
Głównym celem konferencji było stworzenie otwartego forum dla badaczy polskich i zagranicznych do zgromadzenia wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa konkurencji, jej wymiany, porównywania i wyciągania wniosków.

W dniu 2 lipca 2021 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku odbyła się 10. Międzynarodowa Konferencja Doktorancka dot. Prawa Konkurencji. Tematem przewodnim konferencji było wzmacnianie egzekwowania prawa konkurencji przez organy ochrony konkurencji Państw Członkowskich UE w zakresie w zakresie problemów proceduralnych.
Głównym celem konferencji było stworzenie otwartego forum dla badaczy polskich i zagranicznych do zgromadzenia wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa konkurencji, jej wymiany, porównywania i wyciągania wniosków.

Konferencje z cyklu zapoczątkowanego w 2013 r. adresowane są w szczególności do doktorantów lub innych młodych naukowców. Wydarzenia dają szansę prezentacji pierwszych rezultatów ich badań w obcym języku i na międzynarodowym forum.
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele z ośrodków naukowych w Czechach, Francji, Wielkiej Brytanii i Polski.