Studenci Wydziału Prawa UwB laureatami stypendium MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia studentom Wydziału Prawa za wybitne osiągnięcia.


Laureatami tego wyjątkowego stypendium zostali:
- Aleksandra J. Lewandowska - studentka II roku studiów II stopnia na kierunku "kryminologia",
- Jakub Ali Farhan - student IV toku studiów magisterskich na kierunku "prawo",
- Przemysław Brzozowski - student V roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku "prawo",
- Mateusz Gąsowski - student IV toku studiów magisterskich na kierunku "prawo",
- Katarzyna Kowalik - studentka V toku studiów magisterskich na kierunku "prawo".


Za wybitne osiągnięcia naukowe MNiSW uważa m.in. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach naukowych; udział w projektach badawczych realizowanych samodzielnie przez uczelnię; udział w projektach badawczych realizowanych przez uczelnię we współpracy z innymi uczelniami lub jednostkami naukowymi, w tym zagranicznymi; referaty własne wygłoszone samodzielnie na konferencjach naukowych, w których uczestniczyli prelegenci co najmniej z pięciu ośrodków akademickich; nagrody uzyskane w konkursach o zasięgu międzynarodowym, w których uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw.


Gratulujemy wszystkim serdecznie!